ترنم دانایی

طرح ترنم ولایت ازجمله طرح هایی است که تحول بنیادی رادر آموزش وپرورش رقم می زند.در این راستا مجتمع هایی آموزشی وپرورشی پی ریزی شده است 

مجتمع شهید بهشتی منطقه مهردشت شامل مدارس ذیل می باشد

* دبستان عدل اشن                           محمود جعفری

*دبستان شهید درویشی اشن             خانم هاشمی

*دبستان هدایت گل دره                      غلامرضا هاشمی

*دبستان شرافت دماب                      حسین خسروی

* راهنمایی حضرت معصومه(ع)            غلامرضا هاشمی

                          معاون اجرایی : مصطفی سدهی

                         مدیر مجتمع : ابوالفضل خسروشاهی

                         تعداد دانش آموزان تحت پوشش مجتمع :٣٧۴دانش آموز

                        دانش آموز پس ابتدایی:١٩٨نفر     

                       دانش آموز دختر ابتدایی:١۵٣نفر

                       دانش آموز پسر راهنمایی ٧نفر

                       دانش آموز دختر راهنمایی١۶نفر

 

/ 0 نظر / 8 بازدید