بزرگی و شان انسان

در بزرگی و شان رویاهایش

در عظمت عشقش

در والایی ارزشهایش

و در شادی و سرور تقسیم شده اش نهفته است .

 

بزرگی و شان انسان ،

در بزرگی شان افکارش ،

در ارزش تجسم یافته اش ،

در چشمه هایی که روحش از آنها سیراب می گردد

و در بینشی که بدان دست یافته ، نهفته است .

 

بزرگی و شان انسان ،

در بزرگی و شان حقیقتی که بر لبان جاری می سازد ،

در یاری و مساعدتی که بذل می کند ،

در مقصدی که می جوید ،

و در چگونه زیستن او نهفته است .

                                               سی ای فلین

/ 0 نظر / 3 بازدید