دلتنگ که می شوم
می فرستم پاره ای از تنم را
به پاره ای از بهشت..
و چشم امیدم تنها به آن است
که قبول می کنی
دلی را که لحظه ی آخر
تنها به عشـقِ
شش گوشه ی تو از سینه ام کندم...

/ 0 نظر / 4 بازدید