شهادت حضرت فاطمه را به همه ی شیعیان تسلیت عرض می نماییم

باز هم موسم پرپر شدن گل آمد

باز هم فصل فراق گل وبلبل آمد

آسمان دل ما ابری وبارانی شد

دیده را موسم اشک وگهر افشانی شد

دل بی سوز وگداز از غم زهرا دل نیست

دل اگر نشکند از ماتم او، جز گل نیست

خون واشک از دل واز دیده ی ما می جوشد

فاطمه صورت خود را زعلی می پوشد

عمر کوتاه تو ای فاطمه فهرست غم است

قبر پنهان تو روشنگر اوج ستم است

رفتی اما زتو منظومه ی غم بر جا ماند

با دل خسته وبشکسته علی تنها ماند

اثردست ستم از رخ نیلی نرود

هرگز از یاد علی ، ضربت سیلی نرود

یاعلی راز نگفتی توز بازوی کبود

باپدر گوی که بعد از توچه بود وچه نبود

شهر اگر شهر تو، پس حمله به آن خانه چرا

داغ ما آتش ومیخ در وسینه است هنوز

مدفن گم شده در شهر مدینه است هنوز

 

/ 0 نظر / 4 بازدید