پیدایش فصل ها در اثر چرخش زمین به دور خورشید 

پیدایش روز و شب در اثر چرخش زمین به دور خود

 

/ 0 نظر / 3 بازدید