قابل توجه همکاران گرامی: گواهی ضمن خدمت دوره ی تولید محتوای الکترونیکی آماده می باشد . همکاران می بایستی سی دی کار عملی تولید محتوا را  تا تاریخ 15/4/90تحویل دهند وگواهی ضمن خدمت خود را دریافت نمایند

 

/ 0 نظر / 4 بازدید