۱۳ فروردین روزطبیعت بر شما مبارک باشد

ازطبیعت استفاده کنید و ازآن لذت ببرید وحداقل به خاطر روزش ، طبیعت را گرامی بدارید  فراموش شده

سیزده بدر روز طبیعت است اما اگر روز چهاردهم فروردین سری به پارک ها و یا فضای سبز اطراف شهرها بزنید متوجه می شوید که سیزدهم فروردین هر روزی می تواند باشد جز طبیعت. مردمی که از صبح از خانه بیرون آمده اند آنقدر زباله و آشغال از خودشان در طبیعت به جا گذاشته اند و همه جا را کثیف کرده اند که باور کردنی نیست.

/ 0 نظر / 3 بازدید