تو خوب باش . حتی اگر آدمای اطرافت خوب نیستند...

 

تو خوب باش . حتی اگر همه خوبی هایت سواستفاده کردند...

تو خوب باش . اگر جواب خوبی هایت را با بدی دادند...

تو خوب باش . همین خوب ها هستند که زمین را برای زندگی زیبا میکنند...


آسمان رعدی زد

ابرها غریدند

قطرات باران

نم نم باریدند

بوی آب و کاهگل

تق تق شیروانی

ناله ناودانی

توی کوچه پیچید

کاشکی دلها نیز

چون هوای کوچه

پس از این باریدن

بوی پاکی میداد..

/ 0 نظر / 3 بازدید