مرد را به عقلش نه به ثروتش
زن را به وفایش نه به جمالش
دوست را به محبتش نه به کلامش
عاشق را به صبرش نه به ادعایش
مال را به برکتش نه به مقدارش
خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش
غذا را به کیفیتش نه به کمیتش
درس را به استادش نه به سختیش
دانشمند را به علمش نه به مدرکش
مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش
نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش
شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
دل را به پاکیش نه به صاحبش

جسم را به سلامتش نه به لاغریش .

سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش
 
اینجا زمین است... ساعت به وقت انسانیت خواب است.....
و دل...................
عجب موجود سخت جانیست دل....
هزار بار تنگ میشود...میشکند....میسوزد...میمیرد.....
اما باز هم میتپد......

 

می توان هم مثل باران پاک بود می توان پر فایده چون خاک بود

 

می توان توفنده بودن همچو موج می توان پرواز کردن تا به اوج

می توان بودن چو دریا پرخروش می توان بار غمان بردن به دوش

می توان خورشید شد پر نور شد می توان از تیرگی ها دور شد

می توان بار دگر شد مهربان می توان گل کرد در فصل خزان

می توان بر خنده گفتن السلام می توان بر غصه گفتن والسلام

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید