انتظارش،انتظارم سیرکرد
آنکه میخواهدبیاید دیرکرد
تابه کى درانتظارش دیده بردردوختن؟
آمدن!رفتن!ندیدن!

 

سوختن...

ای که دستت میرسدبرزلف یار

درحضورش نام ماراهم بیار

الهم عجل لولیک الفرج

تعجیل درفرجش صلوات

/ 0 نظر / 3 بازدید