مهارتهای ده گانه زندگی

نکته: مهارت با دانستن و علم متفاوت است. همانطور که یک نفر با خواندن کتاب شنا، فقط علم پیدا می کند ولی شنا کردن یاد نمی گیرد، دانستن این مهارتها هم کافی نیست ، بلکه با تمرین و به کارگیری به مرور در زندگی روزانه، شاهد نتایج رضایت بخش آن خواهیم بود.
 
 ۱– مهارت های خودآگاهی
 
2 – مهارت همدلی
 
3 – مهارت روابط بین فردی
 
4 – مهارت ارتباط موثر
 
5 – مهارت مقابله با استرس
 
6 – مهارت مدیریت بر هیجان
 
7 – مهارت حل مسئله
 
8 – مهارت تصمیم گیری
 
9 – مهارت تفکر خلاق
 
10 – مهارت تفکر نقادانه
/ 0 نظر / 5 بازدید