هنگامی که در زندگی اوج می گیری،
دوستانت می فهمند تو چه کسی بودی.
اما هنگامی که در زندگی، به زمین می خوری،
آنوقت تو می فهمی که دوستانت چه کسانی بودند یا هستند ...

آری گاهی شکست از پیروزی مفیدتر است .
  می گویند : شاد بنویس...!!

نوشته هایت درد دارند...!!


و من یاد مردی می افتم ، که با ویالونش...!!


گوشه ی خیابان شاد میزد...!!


اما با چشم های خیس...!!

 

روی پـــــرده ی کعــبه
این آیه حک شده اســت:

نَبِّئْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــیمُ


و مـــن . . .

هنــــوز و تا همیشــه
به همین یک آیــه دلخــوشــــم:

 " بندگانم را آگاه کن که من بخشنده‌ی مهــــربانم ! "

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید