لطیف​ترین کلمه لبخند است، آن را حفظ کن.

ـ اکثراً در قید حیات هستیم و در بند زندگی.

ـ لباس آرزو برای تن خیلیها گشاد است.

ـ شاید شک زیر بنای حقیقت باشد.

ـ خط فقر از بی​پولی پایین​تر آمد.

حقیقت آنقدر باارزش است که در مصرفش صرفه جویی می شود!

ـ پرواز را نمی شناخت، هر چه بالاتر رفتم در نگاهش کوچکتر شدم.

ـ ماهی قلاب گرفت و از قایق ماهی گیری بالا رفت.

با سرعتی که گربه از درخت بالا می رود، درخت از گربه پایین می آید.


- وقتی تصویر گل محمدی در آب افتاد، ماهی ها صلوات فرستادند.


- ستارگان سکه هایی هستند که فرشتگان در قلک آسمان پس انداز کرده اند.


- دلم برای ماهی ها می سوزد که در ایام کودکی نمیتوانند خاک بازی کنند.

زمستان سر خیلی​ها را کلاه گذاشت.


ـ ورود به زندگی چه آسان و خروج از آن چه مشکل است!

ـ ساعت، لاشه​ی زمان است که بر روی دست سنگینی می​کند.


ـ توطئه باد و باران، منجر به تاراج رفتن شکوفه​ها شد.


ـ وقتی باران آمد، سیاهی شب، رنگ پس داد.


ـ کوتاهترین راه برای رسیدن به شادی، لبخند است.

/ 0 نظر / 3 بازدید