زندگی شاید همین باشد:

 

فریبی ساده و کوچک

آن هم برای کسی که جز او برایت گرامی نیست

من باور کرده ام

شاید همین باشد:

چه زود دیر می شود...

/ 0 نظر / 3 بازدید