شاخص ها و روش های ایجاد بهداشت روانی در اسلام

 

شاخص ها و روش های ایجاد بهداشت روانی در اسلام

مقدمه

اساس شخصیت انسان متاثر از سه عامل خانواده ، مدرسه ، و اجتماع است و احتمال موفقییت آن در زمان بلوغ و بزرگسالی به موفقییت این سه نهاد وابسته است .

شکل گیری شخصیت و اساسی بنیاد رفتار انسان در کودکی پایه ریزی می گردد. از یادگیری چگونه حرف زدن در گرفته تا روش برقراری ارتباط و تعامل با دیگران ، ابراز احساسات و ..... آموزش صحیح و اصولی می تواند به شکل گیری شخصیت سالم و بهنجار و دارای سلامت روان بیا نجامد و غفلت و سهل انگاری گردد. تا بهداشت و سلامت روانی افراد مورد تهدید قرار گیرد توجه پرورش جسم وروان در فلسفه جدید آموزش و پرورش نتایج تحقیقات بعمل آمده وجود رابطه بین سلامت روانی کودکان ونوجوانان با پیشرفت تحصیلی ، اهمیت و ضرورت موضوع را به خوبی روشن

می سازد .

 

بهداشت روانی چیست : روان شناسان ،بهداشت روانی را به طور کلی چنین تعریف کرده اند .

پختگی عاطفی و اجتماعی ،سازگاری با خودش و دنیای پیرامونش ،توانایی بردوش کشیدن مسئولیت های زندگی و مواجهه با مشکلاتی که برایش پیش می آید،پذیرفتن واقعیت زندگی و احساس رضایت مندی و خوشبختی بنابر این هدف بهداشت روانی کمک به افراد برای پیش گیری از وقوع ناراحتی و رسیدن به زندگی سالم ،موفقتر و شاداب تر خواهد بود .

در دنیای متحول و پیچیده ی امروز ، مساله اصلی بهداشت روانی این است که بشر کنونی صرفا به فکر بهبودی و ترقی اوضاع و شرایط بیرونی است ، اما بهبود و تعالی وجود خویشتن نمی اندیشد .

 

اینک چند سوال اساسی ومهم جلوه نمایی خواهد کرد :

بهبود و تعالی انسان چگونه و با چه برنامه ای بهتر انجام پذیر خواهد بود ؟ چه شاخص هایی برای تشخیص برخوردار از بهداشت روان وجود دارد ؟ و با چه الگوی کامل ونمونه برای یک شخصیت متعالی و بهنجار و دارای بهداشت و سلامت روان در این برنامه ارائه گردیده است؟.

 

 

و روان شناسان شاخص هایی ارائه نمودند که بیشتر بر محور سازگاری فرد با خود و جامعه ، میزان توانایی و کارآمدی می چرخند ، به نظر می رسد تحقیقات روان شناسی جدید ،هیچ اعتنایی به جنبه روحی انسان و اهمیت نقش دین در بهداشت روانی نکرده اند مگر شمار اندکی نظیر

((

 

ویلیام جیمز ))((یونگ )) ،ای.ای.بریل)) و هانری لینک.

لذا سعی گردیده است در این مقوله به طور خلاصه به اهمیت جنبه های روحی و نقش دین پرداخته شود.

بهداشت و سلامت روانی اساسا ً متکی بر پایبند ی به فطرت الهی ، یعنی همان عقیده توحید و پرستش خدای بزرگ و پیمودن راه وروشی است که خداوند برای زندگی انسان تعیین کرده ، وپیامبرش با راه ورسم و زندگی خود آن را نشان داده است .مادام که دل انسان بافطرت سلیم وتکمیل شده باشریعت آسمانی مطابقت وموافقت داشته باشد انسان هنجارمند وبرخوردار از بهداشت و سلامت روانی خواهد بود و اما هرگاه انسان تحت تاثیر عوامل نامناسب محیطی که دل را از فطرت سلیم ومستقیم منحرف میسازند ،قرار گیرد ، به بیماری دل ،یعنی همان بیماری روانی ،دچار می شود.

اسلام در تربیت انسان روش هدفمندی را دنبال

می کند که میان جنبه مادی و روحی آدمی تعادل برقرار می سازد و این تعادل ،خود به تحقق شخصیت بهنجاربر خوردار از بهداست روانی و سلامت روانی می انجامد.نمونه و اسوه کامل شخصیت بهنجار ِ دارای آرامش روانی ، شخصیت پیامبر اکرم (ص) است که از تعادل کامل در دوبعد مادی وروحی برخوردار بود .(( وَ لقد کانَ فی رسول ِالله اُسوه حسنه . احزاب /)) 21از آن جا که بیشتر مردم گرایش دارند.به تحصیل سعادت در همین زندگی دنیا بپردازند و ازکار و تلاش برای تحصیل سعادت در زندگی اخروی غافلند ،

 

 

1- توجه به تقویت جنبه روحی انسان از رهگذر ایمان به خداوتقوای الهی و به جا آوردن

عبادتهای گوناگون .

 

2-توجه به تسلط برجنبه بدنی از طریق کنترل انگیزه ها و عواطف و چیره آمدن برهوس ها و خواهش های نفسانی

 

3- توجه به آموختن مجموعه ای از خصلت ها و عادت ها به انسان که برای نضج عاطفی و اجتماعی و رشد شخصیت او ضروری هستند و انسان را برای پذیرفتن مسئولیت ها یش در زندگی و ایفای نقش فعال و موثر در پیشرفت و آبادانی جامعه و داشتن زندگی بهنجار و برخوردار از بهداشت و سلامت روانی آماده می سازند.

انسان نیازمند روش تربیتی خاص است که سه شیوه تربیتی زیر را در خود جای داده باشد.

بنابراین شاخص های بهداشت روان درپرتو قرآن و حدیث را می توان در :

1- ارتباط فرد با پروردگارش

2-رابطه فرد با خودش

3- رابطه فرد با مردم

4- رابطه فرد با هستی

می توان جستجو نموده و یافت وروش های ایجاد بهداشت روانی در اسلام .

 

اما لازم است بدانیم که :

/ 0 نظر / 19 بازدید