کلاس اول خواندیم آن مرد در باران آمد .

             

 اکنون می فهمم تا آن مرد نیاید باران نمی آید

                                                        

                                                          به امید ظهورش...

/ 0 نظر / 3 بازدید