کودکی............

 بر درخت اقاقیا تکیه می‌دهی 

 

و برگها می ریزند

 

 برگها کوچک و زرد پناهت می‌دهند

 

 ابرها می آیند و تو بارانها را خواهی دید

 

 و پنجره هایی که هر روز با  حجم تنهـایی آدم

 

 شکلی دوباره می گیرند

 

 با شانه‌های خمیده تکیه می‌دهی و نگاه می‌کنی

 

 صدای تابی که آرام، می‌آید و می‌رود

 

 می‌آید و می‌رود...........

 

 کودکی تاب خورده است و رفته است

 

 با گیسوانی لرزان در باد....و تو

 

 تو هنوز نگاه می‌کنـی به رد گامهایی که بر شن‌ها دویده اند

 

 بر شن‌ها می‌دوی امَا،امَا کودکی باز نمی گردد!!!

 

 بر درخت اقاقیا برگی نمانده است !!!!!

  

نشانی....

 

من نشانی از تو ندارم،اما نشانی‌ام را برای تو می‌نویسم:

 

در عصرهای انتظار،به حوالی بی کسی قدم بگذار! خیابان غربت

 

 

 

  را پیدا کن،وارد کوچه پس کوچه‌های تنهایی شو! کلبه‌ی غریبی‌ام را

 

 

 

 پیدا کن، کنار بید مجنون خزان زده و کنار مرداب آرزوهای رنگی‌‌ام، در کلبه

 

 

 

 را باز کن و به سراغ بغض خیس پنجره برو! حریر غمش ‌را کنار بزن! مرا خواهی

 

 

 

 دید با بغضی کویری که غرق انتظار است، پشت دیوار دردهایم نشسته‌ام.......... 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید