مولا جان

   گلمولا جان گل
تو را به حرمت مسافران جاده ی انتظارگل
تو را به حرمت عاشقان منتظر و منتظران عاشقگل
تو را به حرمت بال و پر خاکی کبوتران آن مزار بی نشانگل
و به حرمت ناله های فاغث یا غیاث المستغیثینگل
از پشت پرده ی غیبت در آیگل
و به کنعان دیده ها قدم بگذارگل
و خلعت سبز طلعتی جاوید راگل
به افق قلب های منتظران شیعه بپوشانگل

باتشکر از ف ناظمی همکار شاغل در مجتمع شهید بهشتی

/ 0 نظر / 3 بازدید