یکیاز فعالیت هایی که در ساعت هنر می توان انجام داد اریگامی (کاغذ و تا )است .  بچه ها از کار با کاغذ و ساخت حجم های جدید و زیبا احساس لذت میکنند. در طی فعالیت اریگامی، کنترل و دقت بچه ها افزایش می یابد و به علتتولید یک کار توسط خودشان ، خلاقیت و اعتماد به نفس شان نیز بالا میرود.مهارت هایی چون مشاهده ، استفاده از قیچی ، رنگ آمیزی و... نیز ارتقامی یابد. اگر کاغذ و تا در خاطرتان نمانده و در حد درست کردن یک موشک تسلطدارید خیالی نیست چراکه با دانلود برنامه راه و رسم کار به صورت تصویری آموزش داده می شود .بعداز درست کردن کار ، دانش آموزان می توانند  کارهای بیشتری برای تزیین دستساخته انجام دهند.از این دست فعالیت ها، به عنوان تکلیف منزل نیز می توان   استفاده نمود.

 

 

 

دانلود برنامه ی اوریگامی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید