ترنم دانایی
وقایع آموزشی وپرورشی مجتمع شهید بهشتی(عدل) منطقه مهردشت

خواهش می کنم بعد از مطالعه مطلب زیر ، عمیق ترین  جمله ای که به ذهنتان می رسد را در قسمت نظرات درج بفرمایید . از لطف عطرآگین همه شما ممنونم:

                                     بانک زمان

تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز صبح 86400 تومان به حساب شما ریخته می شود و تا آخر شب فرصت دارید همه پولها را خرج کنید. چون اگر خرج نکنید خود به خود اعتبار شما حذف می شود. در این وقت شما چه خواهید کرد و برای پولهایتان چه نقشه های می کشید که هدر نروند؟

هر کدام از ما چنین بانکی داریم بانکی به نام بانک زمان. هر روز صبح 86400 ثانیه اعتبار به حساب ما ریخته می شود و آخر شب تمام می گردد. هیچ برگشتی نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمی شود.

باز به خاطر بیاوریم که زمان به خاطر هیچکس منتظر نمی ماند پس قدر لحظات عمر خود را بدانیم چون از کودکی به جوانی و از جوانی به میانسالی و بعد به پیری می رسیم و هیچ شکی وجود ندارد زمان می گذرد عاقل باید استفاده کند.

[ ۱۳٩۱/٧/٢٧ ] [ ۸:٥٩ ‎ب.ظ ] [ ابوالفضل خسروشاهی ] [ نظرات () ]

آیا توجّه کرده اید که بعضی ازفلزات زنگ می زنند و بعضی دیگر٬زنگ نمی زنند؟آهن معموأ زنگ می زند.به همینعلّت است که وقتی رنگ قسمتی از بدنه اتومبیل از بین می رود٬هوا باعث می شودکه آهن زیر قسمت رنگ شده خیلی زود زنگ بزند.

چرا آهن زنگ می زند؟

برای آن که آهن با اکسیژن موجوددر هوا ترکیب می شود و اکسیدآهن قرمز رنگ را(که همان زنگ آهن است)تولید میکند.در هر صورت٬نوعی آهن وجود دارد که زنگ نمی زند.اختراع یاکشف این آهنامری تصادفی بود!در سال۱۹۱۳ ٬هری بریرلی٬ که متخصص ذوب فلزات بود٬برایساختن لوله تفنگ٬دنبال فلزی مناسب می گشت.از این رو فلزات گوناگون را با همترکیب کردو آلیاژهای مختلفی به دست آورد.امّا پس از انجام آزمایش ها٬تمامنمونه ها را به گوشه ای انداخت.چند ماه بعد متوجّه شد در حالی که همه نمونههای دور ریخته شده٬زنگ زده اند٬یکی از آنها زنگ نزده است!بریرلی این آلیاژرا با دقّت بررسی کرد و فهمید که ۱۴٪آن کروم است.به این ترتیبفلز زنگ نزنیا استنلس استیلوارد زندگی بشر شد.امروزه اغلب لوازم آشپزخانه ها از آهن زنگ نزنهستند.جنس بیشتر دیگ ها٬کتری ها٬ماهی تابه ها٬قاشق و چنگال ها٬چاقو ها ولگن ظرفشویی آشپزخانه ها از آهن زنگ نزن است؛همین طور بسیاری از لوازمجرّاحی و قطعات خودرو ها از این فلز ساخته می شوند.

نکته:کروم یا کرومیوم فلزی سخت٬خاکستری و دیر گداز است با علامت اختصاریcr.

نکته:آلیاژ فلزی است که از ترکیب دو یا چند فلز به دست می آید

 

[ ۱۳٩۱/٧/٢٧ ] [ ۸:٤٦ ‎ب.ظ ] [ ابوالفضل خسروشاهی ] [ نظرات () ]

برای تقسیم بر بیشتر اعداد طبیعی قاعده هایی وجود دارد. حتی برای برخی از اعداد بیشتر از سه قاعده به دست آمده است که می توان به کمک آن ها بخش پذیری اعداد را بررسی کرد و باقی مانده ه تقسیم آن ها را نیز تعیین نمود. البته در برخی موارد انجام عمل تقسیم، راحت تر از کاربرد قاعده به نظر می رسد. این به مقسوم و مقسوم علیه بستگی دارد. قاعده تقسیم بر اعداد طبیعی از 1 تا 15 در زیر آورده شده است.
قاعده تقسیم بر 1 :
همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند
.

قاعده تقسیم بر 2 :
عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم هرعدد بر 2 باقی مانده تقسیم رقم یکان عدد بر 2 است.
مثال- همه ی اعداد زوج بر 2 بخش پذیر هستند.

قاعده تقسیم بر 3 :
عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد. باقی مانده ی تقسیم عدد بر 3 همان باقی مانده تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر 3 است.
مثال- مجموع رقم های عدد 7?12 برابر 1? است و 1? بر 3 بخش پذیر می باشد، بنابراین عدد7?12 بر 3 بخش پذیر است.

قاعده تقسیم بر 4 :
الف) عددی بر 4 قابل قسمت است که دو رقم سمت راست آن بر4 قابل قسمت باشد. باقی مانده تقسیم هر عدد بر 4 مساوی باقی مانده تقسیم دو رقم سمت راست آن عدد بر4 .
مثال- عدد ?248 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 48 بر 4 بخش پذیر است.
ب)عددی بر4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.
مثال- عدد 1?68 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 20 = 8 + 6 * 2 و 20 بر 4 بخش پذیر می باشد.

قاعده تقسیم بر 5 :
عددی بر?بخش پذیر است که رقم یکانش بر? بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم هرعدد بر? باقی مانده تقسیم رقم یکان عدد بر ? است.
مثال- اعداد ??، 240 و 800 بر? بخش پذیر هستند.

قاعده تقسیم بر 6 :
عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد. ( 3 * 2 = 6)
مثال- عدد 132 هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیراست. پس بر6 نیز بخش پذیر است.

قاعده تقسیم بر 7 :
عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.(در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)
مثال- عدد ?194 بر 7 بخش پذیر است. زیرا:
( 8 = 2 * 4) 5194
( 2= 2 *1) 511 = 8 – 519
49 = 2- 51
49 مضربی از 7 است. بنابراین???? بر 7 بخش پذیر است.


قاعده تقسیم بر 8 :
الف) عددی بر8 قابل قسمت است که سه رقم سمت راست آن بر 8 قابل قسمت باشد.
مثال- اعداد 4?000 و706?6 بر 8 بخش پذیرهستند. زیرا سه رقم سمت راست آن ها یعنی صفر و6?6 بر 8 بخش پذیرهستند.
ب) عددی بر8 بخش پذیر است که 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.
مثال- عدد 6?321 بر 8 بخش پذیر است. زیرا 16 = 2 * 2 + 3 * 4 و 16 بر 8 بخش پذیر می باشد.
قاعده تقسیم بر 9 :
عددی بر 9 بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم عدد بر9 همان باقی مانده تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر9 است.
مثال- عدد ?148 بر 9 بخش پذیراست. زیرا مجموع رقم های آن یعنی 18 بر 9 بخش پذیر است.
قاعده تقسیم بر 10 :
عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
مثال- اعداد 70 ، 1200 و 810 بر 10 بخش پذیر هستند.

قاعده تقسیم بر 11 :
عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یکی در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.
مثال-عدد ?240312 بر 11 بخش پذیر است زیرا:
14 = 2 + 3 + 4 + 5
3 = 1 + 0 + 2
11 = 3 - 14

قاعده تقسیم بر 12 :
عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.
مثال- اعداد 72 و 120 و 480 بر 12 بخش پذیر هستند.
قاعده تقسیم بر 13 :
عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیرباشد. (در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)
مثال- عدد 247 بر 13 بخش پذیر است. زیرا:
( 28 = 7 * 4) 247
( 8 = 2 * 4) 52 = 28 + 24
13 = 8 + 5

قاعده تقسیم بر 14 :
عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد. ( 7 * 2 = 14)
مثال- عدد 3?42 هم بر 2 وهم بر7 بخش پذیر است. پس بر 14 نیز بخش پذیر است.
قاعده تقسیم بر 15 :
عددی بر 1? بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد. ( ? * 3 = 1?)
مثال- عدد 43?0 هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر است. پس بر 43?0 نیز بخش پذیر است

اعدادی بر 17 بخشپذیرندکه اگر 5برابر رقم یکان را از بقیهارقام کم کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر 17 بخشپذیر باشد

اعدادی بر 19 بخشپذیرندکه اگر 2برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر19 بخشپذیر باشد

[ ۱۳٩۱/٧/٢٤ ] [ ٧:٤۸ ‎ب.ظ ] [ ابوالفضل خسروشاهی ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩۱/٧/۱٩ ] [ ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ] [ ابوالفضل خسروشاهی ] [ نظرات () ]
نمونه سئوالات ارزشیابی ریاضی سال ششم ابتدایی

 

فصل اول

فصل اول-بخش دوم

فصل اول-حل مسئله

فصل دوم

 

 

 

برای دانلود  دفترک آموزشی حل مسئله روی  آیکون دانلود کلیک فرمایید.

 

 

 

[ ۱۳٩۱/٧/۱٩ ] [ ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ] [ ابوالفضل خسروشاهی ] [ نظرات () ]

[ ۱۳٩۱/٧/۱٥ ] [ ٩:٥۸ ‎ب.ظ ] [ ابوالفضل خسروشاهی ] [ نظرات () ]

برای دانلود پاور پوینت انواع جمله(نکات دستوری درس اول کتاب فارسی ششم) اینجا کلیک کنید

منبع:ت مثل تایباد   ...ت مثل تربیت

[ ۱۳٩۱/٧/۱۳ ] [ ٢:٢٢ ‎ب.ظ ] [ ابوالفضل خسروشاهی ] [ نظرات () ]

- یک غلطی ها و نیم غلطی ها

عناوین غلط‌های املایی

نیم غلطی یک غلطی

ملاحظات

الف- انتخاب نابه‌جا
 • انتخاب نابه‌جای کلمه
 • انتخاب بیش از یک شکل کلمه
 • از قلم انداختن یک کلمه
 • آوردن جانشین برای یک کلمه
 • تغییر دادن کلمه
 

 *

*

*

*

*

 • «سبر» به جای «صبر» و «گل و خوار» به جای «گل و خار»
 • «سبر» و «صبر» با هم
 • کلمه‌ای که اهمّیّت و بار املایی دارد.
 • کلمه‌ای که اهمّیّت و بار املایی دارد.
 • «غذا» به «قضا» تغییر یابد.
ب- حرف نادرست
 • شکل نادرست حرف 
 • حرف اضافی یا حذف حرف
 • دندانه‌ی اضافی یا حذف دندانه
 • نقطه‌ی اضافی، کم یا نابه‌جا
 • سرکج اضافی یا حذف سرکج
 • کرسی نادرست همزه
 • حرف کشیده‌ی نادرست
 • یای میانجی اضافی یا حذف آن
 • تغییر دادن حرف (به تبع واج)
 • تغییر ندادن حرف (به تبعیت از عربی)
 • تغییر دادن شکل حرف
 • شکسته نوشتن حرف  

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 
 • «باـغ» به جای «باغ» و… 
 • «بیانداخت» به جای «بینداخت»، «علاقمند» به جای «علاقه‌مند»
 • «بسـبی» به جای «بسی»، «  صبحانه » به جای صبحانه»
 • «یاور» به جای «باور»، «جنان» به جای «چنان»، «تفت» به جای «نفت»
 • «عسگر» به جای ««عسکر»، «جنکاور» به جای «جنگاور»
 • «مأثر» به جای «مؤثّر» 
 • « » به جای «سخن»
 • «خانه‌ی‌دار» به جای «خانه‌دار»، «خانه احمد» به جای «خانه‌ی احمد»
 • «پمبه» به جای «پنبه»
 • «اسمعیل» به جای«اسماعیل»
 • «شست» به معنی عدد 60 به جای «شصت» و
 •  « » به جای «برای»
پ- نشانه‌ی نادرست
 • نشانه‌ی اضافی، کم یا نابه‌جا

*

 

«گلاّب» به جای «گلاب»، «می‌اید» به جای «می‌آید» و «متکا» به جای «متّکا» و 

ت- انفصال نادرست
 • انفصال «به» از فعل
 • انفصال «کلمات ترکیبی»

(منظور کلماتی است که در هیچ یک از کتاب‌های درسی موجود به شکل جدا دیده نشده‌اند)

*

*

 
 • «به رفت» به جای«برفت»
 • «به  داشت» به جای«بهداشت»
ث - کلمه‌ی نادرست(فاقد ارزش املایی)
 • کلمه‌ی اضافی
 • کلمه‌ی محذوف
 • جانشین کردن کلمه‌ی دیگر
 • تغییر دادن کلمه
 • تکرار کردن کلمه

(اگر کلمه‌ی مکرّر صحیح باشد، بار اوّل غلط محسوب نمی‌شود ولی برای بار دوم و بیش‌تر در کلّ املا یک غلط محسوب می‌شود)

*

*

*

*

*

 

 

 • اضافه شدن مثلاً «مداد» به متن املا
 • مثلاً «خویش» به جای «خود» و ...
 • مثلاً «پارسال» به جای «پارسا» و برعکس (غلط سمعی)«دوست» و « دوست» باهم 
 • حذف شدن مثلاً «مداد»از متن املا
2 - موارد دو املایی

عناوین دو املایی

مصوبه

گونه ی دیگر

 دو املایی

الف- اتّصال و انفصال

اتصال و انفصال «است، اند»

اتصا ل و انفصال پیشوند «به»

اتصا ل و انفصال «بی»

اتصا ل و انفصال «تر»، «ترین»

اتصا ل و انفصال «چه»

اتصا ل و انفصال «کلمات ترکیبی»

اتصا ل و انفصال «که»

اتصا ل و انفصال «ها»

اتصا ل و انفصال «هم»

اتصا ل و انفصال «به، می»

«معلم است، معلم‌اند»

«به نام»، «به‌خصوص»

«بی‌علاقه»

«بزرگ‌تر»

«چه‌قدر»

«فرهنگ‌سرا»

«چنان‌که»

«کتاب‌ها»

«هم‌کلاس»

 «به خانه می‌رود»

«معلمست، معلمند»

«بنام»، «بخصوص»

«بیعلاقه»

«بزرگتر»

«چقدر»

«فرهنگسرا»

«چنانکه»

«کتابها»

«همکلاس»

 «بخانه میرود»

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

 هر دو صحیح است

ب- تغییر

تغییر واج

خانه‌ی علی

املای فارسی، دانایی

 

خانه علی

املاء فارسی، دانائی

 

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

 

پ- حذف و اضافه

«رعایت نشانه‌گذاری»

«داناست، نیکوست» و

«داود ، جست و جو » و

 

«گفت: می آیم» و

«دانا است، نیکو است» و

«داوود ، جستجو » و

 

«گفت می آیم» و

 

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

 

چند تذکّر:

1- هر مورد غلط در کلّ املا هر کلمه، تنها یک بار گرفته می‌شود. مثلاً اگر صبر را سه بار سبر بنویسد یک بار غلط گرفته می‌شود.

 2- موارد دو املایی عمدتاً کلماتی است که در کتاب‌های درسی- و نه کتاب‌های غیردرسی- به دو شکل دیده می‌شوند و قرار است همه‌ی آن‌ها در آینده، شیوه‌ی املایی واحدی داشته باشند؛ بنابراین، کاربرد بخش دواملایی دائمی نیست.

3- در موارد کم یا زیاد گذاشتن نقطه و دندانه در کلّ املا دو بار محاسبه خواهد شد.

[ ۱۳٩۱/٧/۱۳ ] [ ٢:۱٩ ‎ب.ظ ] [ ابوالفضل خسروشاهی ] [ نظرات () ]

 

   
         
بانک کتاب های الکترونیکی دوره ابتدایی
اول ابتدایی 5 61.58 مگابایت  
دوم ابتدایی 8 78.59 مگابایت  
سوم ابتدایی 10 105.83 مگابایت  
چهارم ابتدایی 10 108.2 مگابایت  
پنجم ابتدایی 10 106.61 مگابایت  
ششم ابتدایی 9 86.08 مگابایت  
بانک کتاب های الکترونیکی دوره راهنمایی
دوم راهنمایی 12 129.38 مگابایت  
سوم راهنمایی 15 170.56 مگابایت  
بانک کتاب های الکترونیکی دوره متوسطه
دوم دبیرستان (کتاب های مشترک) 7 65.48 مگابایت  
اول دبیرستان 16 158.37 مگابایت  
سوم دبیرستان (کتاب های مشترک) 8 67.67 مگابایت  
دوم دبیرستان رشته علوم انسانی 9 110.81 مگابایت  
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک 3 32.7 مگابایت  
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک 7 75.67 مگابایت  
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی 1 10.85 مگابایت  
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی 7 75.48 مگابایت  
سوم دبیرستان رشته علوم انسانی 12 134.04 مگابایت  
بانک کتاب های الکترونیکی دوره پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک 4 44.13 مگابایت  
پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی 9 105.61 مگابایت  
پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی 4 71.07 مگابایت  
پیش دانشگاهی (کتاب های مشترک) 7 51.12 مگابایت

 

[ ۱۳٩۱/٧/٧ ] [ ۱:٢٥ ‎ب.ظ ] [ ابوالفضل خسروشاهی ] [ نظرات () ]

 

 

[ ۱۳٩۱/٧/٥ ] [ ٩:٤٧ ‎ب.ظ ] [ ابوالفضل خسروشاهی ] [ نظرات () ]

نمونه سؤالات ارزشیابی ریاضی سال ششم ابتدایی

 

فصل اول
[ ۱۳٩۱/٧/٥ ] [ ٩:٤٦ ‎ب.ظ ] [ ابوالفضل خسروشاهی ] [ نظرات () ]

جدول زمانبندی تدریس (هفتگی ،ماهانه،سالانه ) پیشنهادی پایه ششم


[ ۱۳٩۱/٧/٥ ] [ ٩:٤٢ ‎ب.ظ ] [ ابوالفضل خسروشاهی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

مجتمع آموزشی وپرورشی شهید بهشتی منطقه مهردشت با پوشش روستاهای اشن(عدل وشهیددرویشی) گل دره(هدایت وشهیدایزدیخواه) درسال 1389 تاسیس گردید.
موضوعات وب
 
صفحات اختصاصی
امکانات وب